top of page

Fonds Vrienden van Amusea

Het Fonds van de Vrienden van Amusea

Op inititatief van onze bevriende weldoeners is het Fonds van de Vrienden van Amusea opgericht; dit fonds wordt beheerd door de

Koning Boudewijnstichting.

Het enige en exclusieve doel van het fonds is de projecten van Amusea vzw te steunen.

Giften vanaf € 40 per jaar genieten van een belastingvermindering van 45% van het werkelijk betaalde bedrag (art. 145/33 WIB)

en dit met uitsluiting van elke andere formule.

Hartelijk dank voor uw steun!

bottom of page