Het Amusea fonds

Het Fonds van de vrienden van Amusea wordt beheerd door de

Koning Boudewijnstichting.

 

Wil U onze projecten steunen?

Schrijf een bedrag over op de rekening van de Koning Boudewijnstichting:

 

IBAN:BE10 0000 0000 0404 bij Bpost Bank,

met volgende gestructureerde mededeling:

***623/3623/60080 ***

Giften vanaf € 40 per jaar genieten van een belastingvermindering van 45% van het werkelijk betaalde bedrag (art. 145/33 WIB)

en dit met uitsluiting van elke andere formule.

Hartelijk dank voor uw steun!