top of page

Fonds Vrienden van Amusea

Generale Bustes Bandeau copie.jpg

Het Fonds van de Vrienden van Amusea

Op inititatief van onze bevriende weldoeners is het Fonds van de Vrienden van Amusea opgericht; dit fonds wordt beheerd door de

Koning Boudewijnstichting.

Het enige en exclusieve doel van het fonds is de projecten van Amusea vzw te steunen.

Capture_bandeau_visages_amusea_sans cadre.jpg

Giften vanaf € 40 per jaar genieten van een belastingvermindering van 45% van het werkelijk betaalde bedrag (art. 145/33 WIB)

en dit met uitsluiting van elke andere formule.

bottom of page